Kevin William Hepworth

La seva formació musical comença a l'edat de 7 anys en el seu nucli familiar i continua tant a l'escola com a la Universitat de Nottingham.
Durant més de 27 anys ha treballat com a professor de música.

Eloi Castillo i Amador

Va iniciar els estudis de guitarra clàssica a l'edat de 10 anys a l'escola de música de Rita Ferrer a Palafrugell. També va fer formació de cant amb la soprano Sílvia Rovira i en els darrers vint-i-set anys ha estat vinculat al món de la música de ball.

Manel Ferre i Giménez

S'inicia des de ben aviat en la música dins l'ambient familiar. Estudia teoria musical al Conservatori de Girona, piano amb Montserrat Abadia, canta amb Pau Bordas i direcció coral als cursos de la FECEC (amb Jordi Lluch, Pere Lluís Biosca i Xavier Sans entre d'altres.

Guillem Batllori i Pagès

Inicia els seus estudis musicals a l’escola Sol Major de Palamós. Continua els estudis de grau mitjà a l’escola Vedruna i paral·lelament a l’escola municipal de música de Palafrugell. L’any 2008 es trasllada a Barcelona per cursar la carrera de magisteri musical i és a Sabadell on continua amb els estudis musicals. Compagina els estudis amb el cant coral formant part del Cor Jove de l’Orfeó Català. L’any 2009 finalitza els estudis de piano per a poder dedicar-se als estudis de cant. Actualment